What Happened on April 18, 1480

 • S 1
 • M 2
 • T 3
 • W 4
 • T 5
 • F 6
 • S 7
 • S 8
 • M 9
 • T 10
 • W 11
 • T 12
 • F 13
 • S 14
 • S 15
 • M 16
 • T 17
 • W 18
 • T 19
 • F 20
 • S 21
 • S 22
 • M 23
 • T 24
 • W 25
 • T 26
 • F 27
 • S 28
 • S 29
 • M 30

Day of the Week: Wednesday

Article: Wicked or Sinless? The Life of Lucrezia Borgia

Famous Birthdays

 • Lucrezia Borgia, Italian noblewoman, daughter of Pope Alexander VI, born in Subiaco, Lazio, Italy (d. 1519)