Birthdays in History in November 1984

  • Nov 3 Ryo Nishikido, Japanese Idol (member of NEWS (band) and Kanjani8)
  • Nov 29 Sitti Navarro, Philippine bossa nova artist