On This Day

Deaths in History in September 1612

  • Sep 9 Nakagawa Hidenari, Japanese warlord (b. 1570)
  • Sep 12 Tsar Vasili IV of Russia (b. 1552)
  • Sep 27 Piotr Skarga, Polish theology/PM (Sanctity of Life), dies at 76