Deaths in History in August 1773

 • S 1
 • M 2
 • T 3
 • W 4
 • T 5
 • F 6
 • S 7
 • S 8
 • M 9
 • T 10
 • W 11
 • T 12
 • F 13
 • S 14
 • S 15
 • M 16
 • T 17
 • W 18
 • T 19
 • F 20
 • S 21
 • S 22
 • M 23
 • T 24
 • W 25
 • T 26
 • F 27
 • S 28
 • S 29
 • M 30
 • T 31
 • Aug 3 StanisÅ‚aw Konarski, Polish writer (b. 1700)
 • Aug 20 Enrique Florez, Spanish historian, dies at 72
 • Aug 22 George Lyttelton, English writer and politician (b. 1709)