On This Day

Musicians Born in September 1761

  • Sep 14 Pavel Lambert Mašek, Czech composer, born in Zvíkovec, Czech Republic (d. 1826)
  • Sep 24 Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen, German composer, born in Lübeck, Germany (d. 1817)