On This Day

Musicians Born in February 1810

  • Feb 5 Ole Bull, Norwegian violinist (d. 1880)
  • Feb 8 Norbert Burgmüller, German composer, born in Düsseldorf, Germany (d. 1836)
  • Feb 11 Loisa Puget, French composer, born in Paris (d. 1889)
  • Feb 22 Holger Simon Paulli, composer