On This Day

Musicians Born in June 1842

  • Jun 12 Rikard Nordraak, Norwegian composer, born in Oslo, Norway (d.1866)
  • Jun 19 Carl Johann Adam Zeller, Austrian composer, born in Sankt Peter in der Au, Austria (d. 1898)
  • Jun 29 Josef Labor, Austrian composer, born in Hořovice, Bohemia (d. 1924)