June 1920 in Music

 • T 1
 • W 2
 • T 3
 • F 4
 • S 5
 • S 6
 • M 7
 • T 8
 • W 9
 • T 10
 • F 11
 • S 12
 • S 13
 • M 14
 • T 15
 • W 16
 • T 17
 • F 18
 • S 19
 • S 20
 • M 21
 • T 22
 • W 23
 • T 24
 • F 25
 • S 26
 • S 27
 • M 28
 • T 29
 • W 30

Birthdays in Music

 • Jun 5 Kurt Edelhagen, West German jazz pianist (Klimbim)
 • Jun 10 Zbynek Vostrak, composer
 • Jun 11 Hazel Scott, Trinidad, singer/pianist (Hazel Scott)
 • Jun 14 Helmer-Rayner Sinisalo, composer
 • Jun 23 Paul Des Marais, composer
 • Jun 24 Bernhard Krol, composer

Deaths in Music

 • Jun 15 Michel-Gaston Carraud, composer, dies at 55