Deaths in Music in August 1916

 • T 1
 • W 2
 • T 3
 • F 4
 • S 5
 • S 6
 • M 7
 • T 8
 • W 9
 • T 10
 • F 11
 • S 12
 • S 13
 • M 14
 • T 15
 • W 16
 • T 17
 • F 18
 • S 19
 • S 20
 • M 21
 • T 22
 • W 23
 • T 24
 • F 25
 • S 26
 • S 27
 • M 28
 • T 29
 • W 30
 • T 31
 • Aug 2 Hamish MacCunn, composer, dies at 48
 • Aug 5 George Sainton Kaye Butterworth, composer, dies at 31
 • Aug 5 Nikolay Ivanovich Kazanli, composer, dies at 46
 • Aug 13 Fritz Steinbach, composer, dies at 61