July 13, 1889 in Sport

 • M 1
 • T 2
 • W 3
 • T 4
 • F 5
 • S 6
 • S 7
 • M 8
 • T 9
 • W 10
 • T 11
 • F 12
 • S 13
 • S 14
 • M 15
 • T 16
 • W 17
 • T 18
 • F 19
 • S 20
 • S 21
 • M 22
 • T 23
 • W 24
 • T 25
 • F 26
 • S 27
 • S 28
 • M 29
 • T 30
 • W 31

Day of the Week: Saturday

Events in Sport

 • 13th Wimbledon Men's Tennis: William Renshaw beats E Renshaw (6-4 6-1 3-6 6-0)
 • 6th Wimbledon Women's Tennis: Blanche Bingley beats Lena Rice (4-6 8-6 6-4)