October 5, 1923 in Sport

Day of the Week: Friday

Birthdays in Sport

  • Albert Gu├░mundsson, Icelandic footballer (d. 1994)
  • Bill Wirtz, longtime Chicago Blackhawks owner (d. 2007)