Deaths in Sport in June 1976

  • Jun 11 Jim Konstanty, American baseball player (b. 1917)
  • Jun 15 Jimmy Dykes, baseball player and manager (b. 1896)
  • Jun 20 Lou Klein, American baseball player (b. 1918)
  • Jun 30 Firpo Marberry, baseball player (b. 1898)